Praznični delovni čas v decembru in januarju


24. december 2017  zaprto
25. december 2017  odprto do 15 h
26. december 2017  odprto do 21 h
31. december 2017  zaprto
01. januar 2018       odprto do 17 h